Första sidan / Respons / Sökning / Suomeksi / In Russian / In English 
Företagsinformation


Affärsidé


Produktionsanläggningar


Kvalitet och miljö


Process


Historia
Produkter
Finansiell information
Aktuellt
Kontaktuppgifter
Sidkarta

Företagsinformation 

Nordic Aluminium - ledande i förädling av aluminium och produktion av aluminiumtjänster

Nordic Aluminium Plc är Europas främsta tillverkare av kontaktskenor, Finlands mest ansedda tillverkare av kabelvägsprodukter i aluminium och av högt förädlade aluminiumkomponenter och -profiler.

Vår koncern är noterad på Helsingforsbörsen och hade år 2008 en omsättning på 100,15 milj. euro. Personalen uppgick till 294. Exportens andel var 40,7 % och den gick i huvudsak till Västeuropa, de nordiska länderna, Ryssland och till Nordamerika.

Huvudkontoret är beläget i Kyrkslätt Pickala vid Hangövägen, ca 40 km väster om Helsingfors. Vår moderna produktionsanläggning i Nivala är specialiserad på NC-bearbetning.

Våra försäljningskontor i Finland är belägna i Uleåborg och Åbo. Våra internationella försäljningskontor är belägna i Sverige, USA och Ryssland.

Vi har organiserat vår verksamhet i processer. Professionella service- och produktförsäljare inom vår kundhanteringsprocess ser till att kundernas behov tillgodoses. Vår produktionspersonal vid fabrikerna i Kyrkslätt och Nivala ansvarar för att Beställning-leverans-processen fungerar. Ekonomin och informationshanteringen samt personal-, utvecklings- och inköpsprocesserna stöder verksamheten inom huvudprocesserna.


© 2004 Nordic Aluminium Oyj | Updated 05.03.2009 | Legal Notice