Första sidan / Respons / Sökning / Suomeksi / In Russian / In English 
Företagsinformation
Produkter


Kontaktskenor
Finansiell information
Aktuellt
Kontaktuppgifter
Sidkarta

Produkter 

Produktförsäljning

Vårt produkturval består av produkter som baserar sig på olika aluminiumprofiler. Vid sidan av våra egna produkter och system konstruerar vi i samarbete med våra kunder allt längre förädlade produkter för specialändamål. Den direkta exporten står för ca 40 % av vår verksamhet. Ytterligare en tredjedel av våra produkter hamnar utanför Finlands gränser eftersom de exporteras av våra finländska kunder.

Våra broschyrer i pdf-format för påseende eller utskrivning.


E-postadress för tilläggsinformation om kontaktskenor.

Kontaktuppgifter för vår produktförsäljning


© 2004 Nordic Aluminium Oyj | Updated 30.09.2014 | Legal Notice